Контакти

Централен офис

София, ул."Достоевски" №4 ет.3 

тел:02/980 75 05, факс: 02/980 50 72 

Национален телефон: 0700 100 67

 

Контактни лещи

София, ул. Княз Борис I № 8

тел: 0700 100 67 ; gsm:088 932 40 59 ; факс: 02/952 65 18

e-mail: cmilens@abv.bg

Дентален отдел

София, ул. Достоевски №4 ет.6 

тел: 0700 100 67 ; gsm: 0885889857

 

Сервиз

София, ул."Достоевски" №4 ет.6 

тел:02/980 75 05, gsm: 0888779557

Национален телефон: 0700 100 67