Мултифокални лещи

Продуктите може да намерите в повечето оптични магазини в страната