3-ти международен CMI симпозиум ,,Иновации в офталмологията'' 14.05.2016