3-ти международен CMI симпозиум иновации в офталмологията 14.05.2016