GP conditioner

Система за поддръжка на газпропускливи и твърди контактни лещи: GP Conditioner (Съхраняващ разтвор)

След почистване на контактните лещи с Avizor GP Cleaner, същите трябва да бъдат изплакнати и накиснати в съхраняващ разтвор - Avizor GP Conditioner.
Avizor GP Conditioner е овлажняващ разтвор, който покрива лещите с лубрикантен филм, за да осигури максимален комфорт.