Miru Multifocal

Едномесечните контактни лещи Miru притежават добре балансирани свойства, които подпомагат стремежа ни да предоставим възможно най-добрите едномесечни лещи от силикон – хидрогел, както за специалистите, така и за техните пациенти. Те предлагат оптимален комфорт при носене и изключително ниво на безопасност.

        

При гледане на близки разстояния, зеницата се свива и измества надолу към носа. Дизайнът на мултифокалната леща с висока добавка покрива определен диапазон от диоптри,оптична сила и оптичната зона е с изместен център на тежестта за постигане на ефективно използване на зоната за близко виждане. При гледане надалеч, частта от зоната за близко виждане, покриваща зеницата намалява, като по този начин намалява и интерференцията от зоната за близко виждане и се осигурява добро виждане надалеч. Обратно, при гледане наблизо, частта от зоната за близко виждане, покриваща зеницата се увеличава, като по този начин намалява и интерференцията от зоната за далечно виждане и се осигурява добро виждане наблизо.

 

Безопасността на първо място
Menicon са създали уникална и изключително сложна технология за обработка на външния слой на лещите като
част от усилията на компанията, които са насочени към създаването на по-безопасен и по-чист процес за
ежедневна употреба на контактните лещи.
Използваният в едномесечните контактни лещи Miru материал Аsmofilcon A се отличава с най-ниската
степен на бактериално полепване към повърхността на лещата.

 

Кислородна пропускливост
Едномесечните силикон-хидрогел контактни лещи Miru се отличават с едни от най-високите нива на
кислородна пропускливост (161 Dk/t), в сравнение с останалите конкурентни продукти на пазара. Нивото
на кислородна преносимост е над препоръчителното ниво при ежедневно и дори при по-удължено носене на
контактни лещи. При създаването на контактните лещи Miru, Menicon се фокусира върху комбинация от
дизайн и материал на лещата. Целта им е да предостави постоянно по-високо средно ниво на насищане с
кислород по цялата повърхност на роговицата. Подобно внимание към дизайна и материала на изработка на
лещите е от ключово значение за безопасната им употреба.

Тип леща

 

Мултифокална едномесечна контактна леща Miru

 

Дизайн

 

МултифокаленПредна повърхност:

Асферична Задна повърхност:

Сферично-асферична

Оттенък

 

Бледолилав

 

 

Параметри

Диаметър

14.20mm

 

Базова кривина

8.60mm

 

Оптична сила

+6.00D -13.00D

 

Цилиндър

 

Ос

 

Добавка

НИСЪК (Профил ≥ +1.00)

ВИСОК (Профил ≥ +2.00)

Идентифика-ционен

код на лещата

(върху задната повърхност)

 

Ниска Добавка

(Профил ≥ +1.00

Висока Добавка

(Профил ≥ +2.00

Дизайн

на лещата

Dk/tc

161x10-9(cm/sec) • (mL O2 / (mL * mmHg))

 

Централна дебелина tc

0.08 mm@-3.00D

 

Опаковка

 

Опаковка с 6 лещи

Menicon блистер

Режим

на носене

Ежемесечна подмяна,

Ежедневно носене